گردونه ی گروه مشاورین مالی پارس
parsfx (تبلیغ)

برگزاری دوره آموزشی تحلیل بازار سرمایه به کمک نرم افزار هوشمند Elwave برای نخستی

برگزاری دوره آموزشی تحلیل بازار سرمایه به کمک نرم افزار هوشمند Elwave برای نخستین بار در ایران مدرس دوره: استاد عرفان معتضد \"مولف کتاب های مرجع کاربردی تئوری موج الیوت و شاخص های نموداری در بازار سرمایه.\" گروه مشاورین مالی پارس افتخار دارد تا نخستین دوره آموزش کاربردی تح بیشتر ..

 |